Ontdek Waterlandpleinbuurt

  • Plein
  • Toren
  • Noordermare
  • Uitzicht

Inspraak Parnassia-locatie

Bewoners van de Waterlandpleinbuurt worden uitgenodigd voor de inspraakavond over het Stedenbouwkundig Plan Parnassia-locatie Amsterdam Noord.

 

Datum: Donderdag 13 oktober 2016 van 19.00 - 21.00 uur
Locatie: De Vijf Sterrenschool (Markengouw 245A te Amsterdam)

Het Stedenbouwkundig Plan

Het Stedenbouwkundig Plan is een samenwerking tussen ontwerpbureau Atelier Dutch, architectenbureau Micha de Haas en stadsdeel Amsterdam Noord. Het stedenbouwkundig concept voor de Parnassia-locatie bestaat uit woningbouw en een sociaal maatschappelijke voorziening (moskee). De moskee en de woningen vormen samen een bouwblok, met twee verschillende functies. De moskee wordt qua organisatie en uitstraling verbonden met de openbare  ruimte. Het woningprogramma  bestaat  uit twee delen.

In het project is in totaal ruimte voor 30 woningen, waarvan 23 woningen zijn gereserveerd voor collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). De overige 7 woningen zijn grondgebonden woningen die als zelfbouwkavels worden uitgegeven.

In het stedenbouwkundig plan wordt rekening gehouden met voldoende parkeerplaatsen voor 30 woningen, gedeeltelijk in een gelijkvloerse parkeergarage op eigen terrein en gedeeltelijk in de openbare ruimte.

Het Stedenbouwkundig Plan is een samenwerking tussen ontwerpbureau Atelier Dutch, architectenbureau Micha de Haas en stadsdeel Amsterdam Noord. Het stedenbouwkundig concept voor de Parnassia-locatie bestaat uit woningbouw en een sociaal maatschappelijke voorziening (moskee). De moskee en de woningen vormen samen een bouwblok, met twee verschillende functies. De moskee wordt qua organisatie en uitstraling verbonden met de openbare  ruimte. Het woningprogramma  bestaat  uit twee delen.

In het project is in totaal ruimte voor 30 woningen, waarvan 23 woningen zijn gereserveerd voor collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) . De overige 7 woningen zijn grondgebonden woningen die als zelfbouwkavels  worden uitgegeven .

In het stedenbouwkundig plan wordt rekening gehouden met voldoende parkeerplaatsen voor 30 woningen, gedeeltelijk in een gelijkvloerse parkeergarage op eigen terrein en gedeeltelijk in de openbare ruimte.

Inspraakavond

Op donderdag 13 oktober 2016 wordt tussen 19.00 - 21.00 uur een inspraakavond gehouden. Bewoners en belanghebbenden worden op deze bijeenkomst geïnformeerd over het plan en krijgen uitleg over de proedure. Alle aanwezigen kunnen vragen stellen en hun mening geven over de voorstellen.

Ter inzage

Het Stedenbouwkundig Plan Parnassia-locatie Amsterdam Noord ligt van 3 oktober tot en met 11 november 2016 voor iedereen ter inzage bij:

Schriftelijke reacties


IN de periode van 3 oktober tot 11 november 2016 kunt u uw reactie op het Stedenbouwkundig Plan Parnassia-locaite sturen aan mw. M. de Jonker via m.de.jonker@amsterdam.nl of:

Gemeente Amsterdam
Stadsdeel Noord
T.a.v. Mw. M. de Jonker
Postbus 37608
1030BB Amsterdam

Verdere procedure

Na de inspraakperiode wordt gekeken in hoeverre het mogelijk is het Stedenbouwkundig Plan aan te passen naar aanleiding van de binnengekomen reacties. Vervolgens wordt de bestuurscommissie Noord verzocht het definitieve Stedenbouwkundig Plan Parnassia-locatie Amsterdam Noord vast te stellen medio december 2016.

Voor meer informatie over het Stedenbouwkundig Plan of de inspraakbijeenkomst kunt u contact opnemen met mw. M. de Jonker (m.de.jonker@amsterdam.nl). 

Wilt u een reactie toevoegen aan dit bericht:


Security image. You must enable images to submit entry
Vul in wat u ziet:
(Gevoelig voor hoofd en klein letters)
Vul de codes uit het plaatje in. Uw reactie zal goedgekeurd worden door de beheerders van de website alvorens deze geplaatst zal worden.